گام برداشتن برای رهبری دیگران

609

رهبری دیگران

برای برقراری روابط صمیمانه با دیگران نیاز است که با آنها همراه شوید. اگر با نظرات افراد مخالف هستید دلیل نمی شود که در همان لحظه به آنها بگویید که با آنها مخالف هستید. بهتر است در ابتدا با آنها موافقت ضمنی داشته باشید و با آنها همراه شوید. این روند در ذهن آنها احساس خوبی را ایجاد می کند. افراد اگر بدانند که شما با آنها موافق هستید به شما اعتماد می کنند و این اعتماد باعث می شود که صمیمیت بین شما ایجاد شود. در هر رابطه ای صمیمیت باعث می شود که دیگران به سادگی حرفهای شما را بشنوند. اگر صمیمیت ایجاد نشود افراد لحظه ای به شنیدن حرفهای شما گوش نخواهند داد، چه برسد به اینکه با نظرات خود روی آنها تأثیر بگذارید.

 هماهنگی لازمه رهبری

برای رهبری دیگران ان ال پی به شما پیشنهاد می کند که نخست با آنها هماهنگ و همراه شوید. اینکه چگونه با آنها همراه شوید به میزان انعطاف پذیری شما مربوط می شود. اگر انعطاف پذیری داشته باشید، به دیگران و رفتارهایشان احترام می گذارید. رهبری دیگران یعنی عوض کردن مسیر حرکت آنها. مثل این است که برای اینکه به قطاری که در حال حرکت است سوار شوید باید در کنار قطار بدوید و سرعت خود را با سرعت قطار هماهنگ کنید، زمانی که سرعت شما با سرعت قطار یکی شد آنگاه به داخل قطار وارد می پرید. رهبری دیگران هم مثل سوار شدن به قطار می ماند. شما با انعطاف پذیری با دیگران هماهنگ می شوید، با آنها همراه شده و در اوایل مسیر آنها را با ظرافت و ملایمت از مسیر منحرف کرده و به مسیر دلخواه خودتان هدایت می کنید.

صمیمیت در دنیای کسب و کار

همان طور که برای ایجاد تغییرات و رهبری دیگران بهترین کار همراه شدن با آنهاست، در دنیای کسب و کار هم همراه شدن با کارمندان برای ایجاد تغییرات می تواند بهترین گزینه باشد. اینکه در سازمانی بتوانید تغییراتی را ایجاد کنید، همراهی بنابراین بهتر است برای ایجاد تغییرات بزرگ، کارمندان را به صورت غیر ملموس برای پذیرش تغییر آماده کرد. فروشندگان ماهر نیز در کار فروش با مشتریان خود با انعطاف پذیری رفتار می کنند. این انعطاف پذیری در رفتار باعث می شود که آنها با مشتریان خود هماهنگی ایجاد کنند. فروشندگان ماهر در ابتدا به صحبتهای مشتریان گوش می دهند و متوجه نیازهای آنها می شوند. آنها به اینکه مشتری واقعا به چه چیز نیاز دارد واقف می شوند. فروشندگان دور اندیش هیچگاه در ابتدای کار به فروش کالاهای خود مداومت نمی کنند، آنها به مشتری گوش می دهند، این یعنی همراهی و هماهنگی با مشتری. هماهنگی با مشتری باعث خوشحالی مشتری می شود، در این شرایط مشتریان به آنچه فروشنده می گوید بهتر گوش می دهند و در نتیجه فروشنده می تواند کالای مورد نیاز مشتری را به او بفروشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوره کاملاً رایگان و کاربردی آموزش NLP
3 ساعت فیلم آموزشی رایگان به همراه فایل صوتی آن ها
با استفاده از قدرت ذهنتان زندگی خود را آنطور که دوست دارید بسازید.
کمتر از 5 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
شرکت در دوره کاملاً رایگان و کاربردی آموزش NLP