استفاده از قدرت سؤالات شاید داستان استانیسلاوسکی لخ را شنیده باشید. برای درک بیشتر قدرت سؤالات داستان لخ شنیدنی است. بدون هیچ دلیلی نازی‌ها به خانه لخ حمله کردند. او و خانواده‌اش را به اسارت بردند. اردوگاه مرگ کراکو منتظر آنها بود. خانواده‌اش را در مقابل چشمانش تیرباران کردند. او طاقت درک…
ادامه مطلب ...