مرور رده

ان.ال.پی

تکنیک حلقه‌ی اعلی این تکنیک برای افزایش انگیزه، شادابی و اعتماد به نفس و آرامش و تمرکز روی درس خواندن به کار می رود. 1- دایره ای را به رنگ دلخواه و به صورت ایستاده جلوی پای خودمان فرض می کنیم به طوری که اگر یک قدم برداریم در مرکز دایره قرار بگیریم. 2- یکی از خاطرات فوق العاده مثبت خود را…
ادامه مطلب ...