مرور برچسب

آیا تغییر قابل کنترل است؟

ما یک عمر را در خواب زندگی می‌کنیم و کسی پیدا نمی‌شود تا ما را از خواب بیدار بکند. من هم خواب بودم و همیشه آرزویم این بود که کسی پیدا شود و به من بگوید که راهی که می‌روم مرا به آنجایی که دوستش دارم نمی‌رساند. من از خودم این سؤال را می‌پرسیدم و به جواب نمی رسیدم: چرا تغییر می کنیم؟ در جایی…
ادامه مطلب ...