مرور برچسب

اعتقاد چیست؟

ایمان چیست؟ یکی از مواردی که از همان دوران کودکی انسان شروع به شکل‌گیری می‌کند ایمان انسان است. اینکه انسان به موفقیت یا شکست فکر می‌کند ناشی از این است که در ذهنش چه نوع ایمانی شکل گرفته است. می توان گفت ایمان انسان به نوعی موتور حرکتی انسان به سوی موفقیت و یا عدم موفقیت اوست. در این مقاله شما…
ادامه مطلب ...