مرور برچسب

برنامه ریزی

چراغ راه گاهی موقع افراد برای رسیدن به هدفی خاص برنامه ای دقیق و قدم به قدم  تنظیم می کنند و بعد از اینکه شروع به اجری  برنامه خود می کنند,متوجه می شوند که خودشان را با مشکلات زیادتری درگیر کرده اند. زیرا برنامه ریزی که انجام داده اند آنها را قدم به قدم جلو نمی برد و آنها متوجه نمی شوند که چه…
ادامه مطلب ...