مرور برچسب

تلقین پذیری

تلقین چیست؟ قوانین تلقین توسط دکتر امیل کوئه داروساز و روان‌شناس فرانسوی پایه‌گذاری شدند. در ادامه بیان می‌کنیم که تلقین چیست؟ و قوانین تلقین چگونه توسط دکتر امیل کوئه بیان شدند. دکتر کوئه روزی در داروخانه خود مشغول کار بود که یکی از بیمارانش با عصبانیت وارد داروخانه شد و با همان حالت شروع به…
ادامه مطلب ...