مرور برچسب

حواس پنج گانه

حواس پنج گانه در بدن انسان پنج گیرنده یا حسگر وجود دارد که او به‌وسیله این گیرنده‌ها به یادگیری در دنیای اطراف خود می‌پردازد و با این یادگیری‌ها است که تجربیات او ساخته می‌شود. اگر خللی در هر یک از این حواس پنج گانه به وجود آید انسان در یادگیری و به دست آوردن تجربیات خود با مسائل و مشکلات زیادی…
ادامه مطلب ...