مرور برچسب

خوش‌بین باشید

دنیا آیینه درون شماست، پس لطفا خوش‌بین باشید تا دنیای تان را زیباتر ببینید.  ما بارها درباره افکار و احساسات و باورها صحبت کردیم. بارها گفته‌ایم نتایجی که در زندگی می‌گیرید به دلیل افکار، باورها و احساسات شما است. مقاله نگرش چیست؟ را مطالعه می‌کنم خیلی از دوستان در پیام‌هایشان می‌گویند " من…
ادامه مطلب ...