مرور برچسب

ذهن فقیر

تفاوت ذهن ثروتمند و ذهن فقیر در چیست؟ حتما شما هم می دانید که تعداد کمی از افراد جامعه آنطور که دلخواهشان است زندگی می کنند. این افراد هر آنچه که در زندگی شان به آن ها نیاز داشته باشند دریافت می کنند. زیرا آنها دارای ذهن ثروتمند هستند. آنها از اینکه به اهدافشان نرسند ترسی ندارند، آنها می دانند که…
ادامه مطلب ...