مرور برچسب

روانشناسی چیست؟

روانشناسی چیست؟ در مقاله دیدگاه های مختلف را در مورد روانشناسی بیان می کنیم. هر کدام از دیدگاه ها پاسخ نسبتا اختصاصی در مورد پرسش ذهن چیست؟ بیان می کنند. اما قبل از اینکه به پاسخ این پرسش بپردازیم لازم است به پرسش روانشناسی چیست؟ پاسخ دهیم. روانشناسی چیست؟ روانشناسی رشته ای است که به بررسی ذهن و…
ادامه مطلب ...