مرور برچسب

زبان بدن

زبان بدن در زمان‌های گذشته و قبل از اینکه انسان‌ها بتوانند با هم صحبت بکنند با حرکات بدن یا زبان بدن  با هم ارتباط برقرار می‌کردند. انسان‌ها قبل از اینکه حرفی بزنند با زبان بدن خود احساسات خود را انتقال می‌دهند. صورت انسان ماهیچه های زیادی دارد و با کمتربن تغییر احساس، بیشترین تغییر در حالات صورت…
ادامه مطلب ...