مرور برچسب

سیستم فعال کننده مشبک یا ras در مغز

سیستم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز ( Reticular activating system)  یکی از سیستم های جالب و قابل توجه در مغز انسان سیستم فعال کننده مشبک یا RAS در مغز است.این سیستم شبکه کوچکی از سلولهایی است به اندازه یک چهارم سیب در مغز انسان که وظیفه آن فیلتر کردن اطلاعات خصوصی از بین اطلاعاتی است که به ما می…
ادامه مطلب ...