مرور برچسب

نگرش

نگرش چیست؟ فرض کنید که کنار یک پنجره ایستاده‌اید و از شیشه این پنجره بیرون را نگاه می‌کنید. لحظه‌ای تصور کنید که شیشه‌ای که از بیرون را نگاه می‌کنید با گرد غبار و دود ماشین آلوده است. با این اوصاف شما افراد و اشیاء بیرون را چگونه می‌بینید؟ آیا باوجود این کثیفی روی شیشه بیرون را همان‌طور که هست…
ادامه مطلب ...