مرور برچسب

نیازهای اساسی انسان

نیازهای اساسی انسان همه انسان های از زمانی که به دنیا می آیند نیازهایی دارند که این نیازها به نوعی باید برآورده شوند. اگر در تأمین نیازهای اساسی انسان تعادل برقرار شود، این انسان سعادتمندانه زندگی خواهد کرد و در زندگی اش احساس شادی خواهد کرد. تئوری انتخاب و نیازهای اساسی انسان دکتر ویلیام گلاسر…
ادامه مطلب ...