0

تکنیک آنکور (شرطی سازی)

دسته بندی :ان ال پی 23 آگوست 2018 ابوالفضل قراخانلو 57
تکنیک آنکور

تکنیک آنکور یا لنگر در ان ال پی

 

برای اینکه بتوانیم تعریف درستی از آنکور یا لنگر در ان ال پی داشته باشیم و نحوه انجام تکنیک آنکور یا لنگر را بدانیم، توجه شما را به یک داستان جلب می‌کنیم.

لنگر (آنکور) ترس در ذهن شما

 تصور کنید در شب تاریکی از یکی از کوچه‌های تنگ و تاریکی که برایتان آشنا نیست عبور می‌کنید. شما در سکوت و آرامش و البته در تاریکی و در تفکرات خود غرق هستید و با همین شرایط از آن کوچه عبور می‌کنید.

در همین حال ناگهان صدای بلندی سکوت را می‌شکند و شما از این صدا وحشتزده می‌شوید. صدای بلندی که یک گربه ایجاد کرده است، شما را می‌ترساند و از حال و هوای تنهایی خود خارج می‌شوید. در این شرایط، کمی زمان می‌برد تا شما به خودتان مسلط شوید.

پس از آنکه به خودتان مسلط شدید و از آن فضا خارج شدید، متوجه می‌شوید که صدایی که آرامش و سکوت شما را به هم زده و باعث وحشت و ترس شما شده، فقط صدای گربه‌ای بوده که با گربه دیگری درگیر شده بود.

این شاید در نظر شما داستان ساده یک ترس باشد، اما منظور ما از بیان این داستان این است که بگوییم گاهی اوقات این اتفاقات کوچک هم می‌توانند ذهن انسان را به گونه‌ای نامحسوس برنامه‌ریزی کنند.

در این داستان ذهن شما برای ترسیدن برنامه می‌شود. از آن به بعد در زمان‌هایی که از آن کوچه تاریک یا کوچه‌هایی شبیه آن عبور کنید، به صورت ناخودآگاه ترس به سراغ شما می‌آید.

این ترس چگونه ایجاد شده است؟ اجازه بدهید قبل از اینکه پاسخ این سوال را بدهیم درباره آزمایش معروف ایوان پاولوف (روانشناس رفتارگرای روسی) صحبت کنیم.

آزمایش معروف ایوان پاولوف

 

ایوان پاولوف روانشناس رفتارگرای روسی بود و در بیشتر آزمایشات خود رفتار حیوانات را مورد ارزیابی قرار می‌داد. یکی از آزمایشات معروف او، آزمایش روی سگی بود که پوزه آن را سوراخ کرده بود و شلنگی از زیر پوزه به داخل دهان سگ وارد کرده بود.

تکنیک آنکور

ایوان پاولوف روی رفتارهای سگ در شرایط مختلف تحقیق و بررسی کرد. در آزمایش مذکور در زمانی که به سگ مورد نظر غذا می‌داد مشاهده کرد که به محض استشمام بوی غذا و دیدن غذا، بزاق سگ شروع به ترشح می‌کند و از شلنگ وارد شده به دهان سگ خارج می‌شود.

پاولوف بعد از مدتی در زمانی که به سگش غذا می‌داد زنگی را هم به صدا در می‌آورد. او در هر بار و در زمان غذا دادن به سگ، زنگ را به صدا در می‌آورد. صدای زنگ و دیدن غذا در مغز سگ به معنی در راه بودن غذا بود. سگ با شنیدن صدای زنگ به این نتیجه رسیده بود که غذا در راه است.

شرطی شدن سگ به صدای زنگ

 

پس از مدتی ایوان پاولوف فقط زنگ را به تنهایی و بدون اینکه غذایی در کار باشد به صدا درمی‌آورد. پاولوف مشاهده کرد که در زمان به صدا درآمدن زنگ، دوباره بزاق سگ ترشح شده و جاری می‌شود.

سگ ایوان پاولوف

در این آزمایش پاولوف به این نتیجه رسید که سگ به صدای زنگ شرطی شده است.

شباهت سیستم عصبی پستانداران

 

سیستم عصبی همه پستانداران به نوعی شبیه به هم عمل می‌کنند. ذهن انسان هم عملکرد مشابهی با مغز سگ دارد. ذهن ما هم به صداها، رفتارها، بوها، تصاویر و به مزه‌ها شرطی می‌شود.

بندلر و گریندر بنیان‌گذاران ان ال پی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که همه انسان‌ها منابع لازم برای موفقیت را در اختیار دارند. شرطی شدن انسان هم نوعی منبع برای او است. 

انسان‌ها در زمان‌هایی از زندگی احساسات مختلفی را تجربه کرده‌اند. مثلا در کودکی اعتماد‌به‌نفس داشته‌اند، احساس شادی را تجربه کرده‌اند. احساس قدرت و توانمندی را تجربه کرده‌اند. همه انسان‌ها به نوعی، بیشتر احساسات خوب و مطلوب و یا احساسات نامطلوب را تجربه کرده‌اند.

بندلر و گریندر به این نتیجه رسیدند که انسان می‌تواند به صورت ذهنی به گذشته خود برگردد و همه آن منابع را به زندگی حال خود بیاورد.

آنها متوجه شدند که انسان می‌تواند به خاطرات خوب گذشته بازگردد و همه آن احساسات و ابزارهای لازم را دوباره در خود بسازد. شاید این سؤال برایتان ایجاد شود که من هیچ خاطره خوبی ندارم و نمی‌توانم در گذشته خود ابزارهای لازم را پیدا کنم، در این شرایط چه کاری باید انجام دهم؟

تفاوت واقعیت و تصاویر ذهنی

 

ذهن انسان نمی‌تواند ببین تصاویر ذهنی و واقعیات تفاوتی قائل شود، به همین دلیل است که بیشتر افراد در گذشته تلخ خود می‌مانند و نمی‌توانند خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنند. ما می‌توانیم از این ویژگی ذهن به صورت مطلوب و مثبت استفاده کنیم.

همه انسان‌ها خاطرات خوبی دارند و نمی‌توانیم بگوییم که ما هیچ خاطره خوبی نداریم. اگر فکر می‌کنید که خاطره خوبی در زندگی‌تان وجود ندارد به این معنی نیست که شما آن خاطره خوب را ندارید بلکه شما خاطرات خوب خود را به دلایلی به یاد نمی‌آورید.

اگر نمی‌توانید خاطره خوبی به یاد بیاورید، نگران نباشید. با توجه به ویژگی خاصی که ذهن دارد،  می‌توانید خودتان تصویرسازی کنید و تصویری از خودتان بسازید که آن احساس دلخواه را در اختیار دارید.

تکنیک آنکور یا لنگر چیست؟

 

همانطور که گفتیم شما همه منابع لازم برای موفقیت را در اختیار دارید و می‌توانید از آن منابع استفاده کنید و ابزارهای لازم را برای ساختن یک زندگی مطلوب در خود ایجاد کنید.

 شما می‌توانید به خاطره‌ای برگردید که آن ابزارها و منابع را در آن خاطره داشتید و با استفاده از تکنیک آنکور (لنگر)، خودتان را نسبت به آن ابزاری که قبلا داشتید، شرطی کنید.

اگر هم فکر می‌کنید که نمی‌توانید خاطره‌ای پیدا کنید که در آن خاطره، آن احساس یا ابزار را در اختیار داشتید، نگران نباشید، شما می‌توانید با توجه به خلاقیتی که دارید، تصویرسازی کنید. شما می‌توانید به گونه‌ای تصویرسازی کنید که آن ابزار را در آن تصویرسازی در اختیار دارید و خود را نسبت به آن ابزار شرطی کنید.

این شرطی‌سازی را در ان ال پی لنگر یا آنکور می‌گویند. به تکنیک لنگر یا آنکور تکنیک تکیه‌گاه ذهنی هم می‌گویند.

تکیه‌گاه ذهنی به این معنی است که شما به صورت ذهنی به یک احساس یا ابزار مورد نیاز تکیه می‌کنید و از آن

احساس یا ابزار لازم برای رسیدن به هدفی استفاده می‌کنید.

زمانی که شما با استفاده از ۵ حسگر بدن خود مثلا با دیدن، شنیدن، لمس کردن، بوییدن و مزه کردن به یاد یک خاطره می‌افتید، به این معنی است که شما از لنگرهای ذهنی استفاده می‌کنید.

شما می‌توانید با تصویرسازی ذهنی به یک خاطره خوب بازگردید و یک محرک در بدن خود ایجاد کنید. زمانی که شما کلیدی را در بدن خود برای برگشتن به آن خاطره ایجاد کردید آنگاه می‌توانید در هر شرایطی با فشردن آن کلید دوباره به آن خاطره برگردید.

این کار را در ان ال پی لنگر انداختن یا آنکورینگ می‌گویند. این کار به شما کمک می‌کند که از احساسات و ابزارهایی که در گذشته داشتید دوباره به صورت مطلوب استفاده کنید.

محرک‌های بیرونی و تداعی احساسات درونی

 

آیا تا به حال به مکانی رفته‌اید و به یاد خاطره‌ای که در آنجا برایتان روی داده است، افتاده‌اید؟!

آیا بویی را استشمام کرده‌اید و به محض استشمام آن بو به یاد خاطره‌ای افتاده‌اید؟!

آیا با شنیدن صدایی به یاد خاطره‌ای یا تجربه احساسی افتاده‌اید؟!

آیا با خوردن غذا یا میوه و چشیدن مزه آن به یاد خاطره‌ای افتاده‌اید؟!

به احتمال زیاد شما هم یک یا چند مورد از این تجربیات را داشته‌اید. به این تجربیات تداعی‌های ذهنی گفته

می‌شود. با چشیدن مزه‌ای، با دیدن تصویری، شنیدن صدایی، استشمام بویی، یا لمس‌کردن چیزی، خاطره‌ای خاص

در ذهن شما تداعی می‌شود.

تداعی‌گرهای ذهنی

 

شما می‌توانید برای شرطی‌سازی از ۵ حس خود بهره بگیرید. به این صورت که خاطره یا تجربه خاصی را به صورت

ذهنی یادآوری کنید و آن خاطره یا تجربه را به یک یا چند حس خود متصل کنید.

 ر

در ان ال پی ( NLP ) به این کار لنگر انداختن یا آنکورینگ می‌گوییم. وقتی که به یک خاطره زیبایی که داشتید فکر

می‌کنید و این خاطره را به صورت خوداحساس می‌بینید، شما آن خاطره را دوباره در ذهن خود تجربه می‌کنید.

 

مقاله تصویرسازی چیست؟ را مطالعه می‌کنم

انواع آنکورها

 

آنکورها دو نوع هستند. نوع اول آنکورهایی هستند که به صورت ناخواسته در ذهن ما ایجاد می‌شوند و ما از ساخته شدن این نوع آنکورها آگاهی نداریم. بنابراین احتمال دارد که آنکور منفی هم در ذهن ما ایجاد شود.

مثال: شما در شرایط خاصی قرار دارید و در این شرایط احساس شادی عمیقی را تجربه می‌کنید و در این شرایط ناگهان به صورت همسرتان نگاه می‌کنید. شرایط احساسی عمیقی که دارید با دیدن صورت همسرتان پیوند می‌خورد و از به بعد هرگاه به صورت همسرتان نگاه می‌کنید آن احساس عمیق شادی به سراغتان می‌آید.

به همین دلیل است که می‌گوییم در زمان عصبانیت یا غم مراقب باشید که دیدن تصویر یا شنیدن صدای عزیزانتان با آن احساس پیوند نخورد و تداعی‌گری ایجاد نشود.

نگران نباشید، اگر این نوع آنکور را دارید و به صورت ناخودآگاه با دیدن منظره‌ای یا شنیدن صدایی یا لمس‌کردن چیزی احساسی ناخواسته در شما ایجاد می‌شود، شما می‌توانید این آنکورها را از بین ببرید.

نوع دوم آنکورها به صورت طراحی شده و عمدی توسط خود شخص یا کارشناس ان ال پی ساخته می‌شوند. منظور ما از انجام تکنیک آنکور، ساختن این نوع از آنکورها است. در ادامه نحوه انجام تکنیک آنکور و ساختن آن را توضیح می‌دهیم.

کاربرد تکنیک آنکور

 

تکنیک لنگر یا آنکور به شما کمک می‌کند که یک احساس را در ذهن خود تثبیت کنید و با لمس قسمتی از بدن خود یا با دیدن تصویری یا شنیدن کلمه یا جمله‌ای دوباره آن احساس را تجربه کنید.

 

به طور مثال شما در شرایطی قرار دارید که یک احساس بد را تجربه می‌کنید و دوست دارید آن احساس را تغییر دهید. یکی از راه‌های تغییر احساس استفاده از تکنیک آنکور می‌باشد. به اینصورت که شما احساسی را در خود می‌سازید و آن احساس را با لمس قسمتی از بدن خود و یا دیدن تصویری خاص یا گفتن و شنیدن کلمه‌ای خاص در ذهن خود شرطی می‌کنید.

 

اگر این کار را انجام دهید و آن احساس دلخواه را در ذهن خود شرطی کنید از این به بعد در زمانی که به این احساس خاص نیاز داشتید می‌توانید همان قسمت از بدن خود را دوباره لمس کنید یا اینکه تصویری که دیده‌اید را دوباره ببینید و یا کلمه‌ای که در آن زمان گفته‌اید یا شنیده‌اید را دوباره بشنوید و با این کار آن احساس را در ذهن خود تداعی کنید.

 

تکنیک آنکور برای تغییر آنی یک احساس، بسیار کاربرد دارد و می‌تواند هنگامی که احساس خوبی ندارید و تمایل دارید آن احساس بد را تغییر دهید، به شما کمک کند. تکنیک آنکور یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین تکنیک‌های ان ال پی است.

 

نحوه انجام تکنیک آنکور

 

 • به احساسی که دوست دارید آن را تجربه کنید فکر کنید و سپس در جایی ساکت و آرام بنشینید و سه بار نفس عمیق بکشید. در این زمان چشمان خود را ببندید. با کشیدن نفس عمیق شکمی کم‌کم جسم و ذهن شما آرام می‌شود.

          

 • در زمانی که ذهن و جسم شما آرام شد و به آرامش عمیقی فرو رفتید به صورت خود احساس به خاطره‌ای برگردید که در آن خاطره احساس دلخواه خود را تجربه کرده‌اید. با حواس پنجگانه خود به آن خاطره عمق بیشتری بدهید و آن را تقویت کنید.

نکته: تجربه این خاطره باید به صورت خوداحساس باشد. یعنی این خاطره را طوری ببینید و بشنوید و احساس کنید به طوریکه همین الآن در آن خاطره هستید و اتفاقات آن خاطره همین الآن برای شما می‌افتند.

مقاله حواس پنجگانه را مطالعه می‌کنم

 • وقتی که به خاطره مورد نظر رفتید و آن خاطره را به صورت خوداحساس دوباره تجربه کردید و آنچه را که دیده بودید، دوباره دیدید و آنچه را که شنیده بودید، دوباره شنیدید و آنچه را که احساس کرده بودید را دوباره احساس کردید، دیده‌ها، شنیده‌ها و احساسات خود را با سیستم واکوگ تقویت کنید و آن احساسات را به بالاترین حد خود برسانید.

 

 • در زمانی که احساسات شما به بالاترین حد خود رسیدید قسمتی از بدن خود را لمس کنید و همزمان کلمه‌ای را به زبان بیاورید. به طور مثال دست چپ خود را مشت کنید و با خود بگویید توانمندی

وقتیکه احساس شما فروکش کرد و از حالت اوج خود خارج شد مشت خود را باز کنید و سپس چشمان خود را باز کنید.

 

بهتر است این کار را ۷ بار انجام دهید تا آنکور خود را تقویت کنید. اگر این تمرین را درست انجام داده باشید از این به بعد با گرفتن یا لمس کردن آن قسمت از بدن خود که در این تمرین انجام دادید، دوباره به صورت ناخودآگاه به آن خاطره رفته و احساسات آن خاطره را دوباره تجربه خواهید کرد.

از این تکنیک می‌توانید برای ساختن اعتماد به نفس، ایجاد احساس شادی و هر احساسی که دوست دارید، استفاده کنید.

خراب کردن آنکورهای ناخواسته و منفی

 

همانطور که می‌توانید یک آنکور دلخواه را در ذهن خود بسازید به همان صورت هم می‌توانید یک آنکور منفی که به صورت خواسته یا ناخواسته ایجاد شده است را نابود کنید. تکنیک خراب کردن آنکورهای منفی در این مقاله نمی‌گنجد و امید است در مقاله دیگری به این تکنیک بپردازیم.

برای شرکت در دوره رایگان ان ال پی لطفا نام و ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

 

 • ثبت نام در دوره رایگان آموزش ان.ال.پی

 • ابوالفضل قراخانلو

  من ابوالفضل قراخانلو هستم. مدرس و مربی ان ال پی، کوچ کسب و کار از آکادمی بین المللی کوچینگ، مدرس و مربی مهارت‌های رسیدن به موفقیت، نویسنده کتاب تئوری تغییر، نویسنده بیش از 80 مقاله در مورد مهارت‌های رسیدن به موفقیت، هدفگذاری، مهارت‌های ارتباطی و مدیر وبسایت ایران ان ال پی

  We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

  Be sure to read the following:

  قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

   • ابوالفضل قراخانلو گفته؛
    11:23 2018/11/29

    سلام دوست عزیز. از اینکه همراه ما هستید خوشحالیم و براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم.

  1. افشار گفته؛
   16:58 2018/12/14

   سلام ممنون اطلاعات مفیدی بودند!

   • ابوالفضل قراخانلو گفته؛
    14:13 2018/12/18

    سلام دوست عزیز. از همراهی شما بسیار خوشحالیم. موفق باشید

  2. کلثوم گفته؛
   10:04 2020/04/14

   اولین بار بود که اصطلاح ان ال پی رو دیدم و سرچ کردم. خوشبختانه مطالبتون بسیار مفیدی بود. ممنون

  3. Atefeh گفته؛
   02:41 2020/08/19

   سلام مطلب جالبی بود.
   من یک تصویر از دوران کودکی و حین بازی کردن با بچه ها دارم چون در طبیعت بود و زیر باران و شادی فراوان، همیشه فکر کردن به اون دوران باعث آرامشم میشه اما حین روزهای ناراحتی و عصبانیت خیلی دیر به فکر خوشی های اون روزها می رسیدم. الان میتونم تقویتش کنم تا بیشتر ازش استفاده کنم. ممنونم?

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  لینک کوتاه: