قانون جذب چگونه کار می کند؟

دسته بندی :موفقیت 30 آوریل 2022 net-paydar 1494

شناخت قانون جذب

در مقاله قانون جذب چیست؟ در مورد قانون جذب به صورت مفصل صحبت کردیم. در این مقاله قصد داریم در مورد اینکه قانون جذب چگونه کار می کند؟ صحبت کنیم.

چرا مقاله قانون جذب چیست؟ را مطالعه نمی کنید

همانطور که می دانید قانون جذب تنها قانون حاکم بر جهان است. شما چه بخواهید، چه نخواهید از این قانون بزرگ جهان استفاده می کنید. پس برای اینکه بتوانید از آن به صورت آگاهانه استفاده کنید بهتر است بدانید که قانون جذب چگونه کار می کند؟

شما یک انسان هستید. تفاوت انسان و حیوان در احساس اوست. انسان احساس دارد و حیوان فاقد احساس و عاطفه است. انسان یک لحظه هم بدون احساس توانایی زندگی ندارد. احساسات انسان از افکار او سرچشمه می گیرند.

انسان تا زمانی که نفس می کشد احساس می کند. او حتی یک لحظه نمی تواند احساسات خود را متوقف کند. شما نمی توانید غمگین باشید و همزمان احساس شادی کنید. اگر غمگین نباشید یا شاد هستید و یا احساسی مشابه آن دارید.

نمی توانید هیچ احساسی نداشته باشید. یا احساس شادی می کنید یا اینکه شاد نیستید و احساس دیگری دارید و احساسات شما همیشه و در همه لحظات زندگی با شما هستند. شما هیچگاه نمی توانید بدون احساس زندگی کنید.

قانون جذب چگونه کار می کند؟

انسان به هرآنچه فکر کند و به افکارش در مورد آن موضوع فکر کند همان را به زندگی اش دعوت می کند. تصور کنید شما احساس خوبی دارید. این احساس حاصل افکار شماست. افکار شما احساسات شما را می سازند.

اگر احساستان خوب است، به این معنی است که شما در حال فکر به یک موضوعی هستید که آن را دوست دارید. شما به یک موضوع مطلوب فکر می کنید و در نتیجه احساس خوب در شما ساخته می شود.

همه آنچه که در این جهان است با فرکانس خاصی در حال ارتعاش است. افکار و احساسات انسان هم در حال ارتعاش هستند. شاید پیش خود فکر کرده اید که فکر شما در ذهن شماست و کسی از آن باخبر نیست.

هر چند که فکر شما متعلق به شماست اما با یک فرکانس خاص در حال ارتعاش است. این ارتعاش به بیرون ذهن شما ساطع خواهد شد. طبق قانون جذب هر فرکانسی، موارد و اشیاء هم فرکانس خود را جذب می کند.

افکار شما می توانند مثبت یا منفی باشند. افکار منفی احساسات منفی و افکار مثبت احساسات مثبت و خوبی را می سازند.

احساسات خوب یا بد هرکدام با فرکانس مثبت یا منفی در حال ارتعاش هستند و طبعا طبق قانون جذب موارد و اشیاء هم فرکانس خود را به سوی شما جذب می کنند.

احساسات خوب و احساسات بد

همانطور که گفتیم احساسات انسان ممکن است خوب یا بد باشند. تمام احساسات خوب و مثبت ناشی از عشق هستند. یعنی عشق احساسات خوب را می سازد و احساسات بد از فقدان عشق ناشی می شوند.

شما هر چقدر احساس خوب و مثبتی داشته باشید مانند زمانی که احساس مسرت و شادی می کنید، عشق بیشتری از خودتان ساطع می کنید و هراندازه عشق بیشتری ارائه دهید، عشق بیشتری هم دریافت می کنید.

هراندازه احساس بدتری داشته باشید، مانند زمانی که احساس سرخوردگی و بدبختی می کنید، منفی گرایی بیشتری از خودتان ساطع می کنید و هر قدر منفی گرایی بیشتری ساطع کنید، منفی گرایی بیشتری در زندگی تان نصیب شما می شود.

برخی از احساسات مثبت و احساسات منفی در زیر آورده شده اند.

احساسات خوب:

عشق، شکرگزاری، لذت، اشتیاق، هیجان، شور و شوق، رضایت، امید

احساسات بد:

بی حوصلگی، آزردگی، سرخوردگی، دلواپسی، خرده گیری، عصبانیت، نفرت،حسادت، عذاب وجدان، ناامیدی، ترس

این ها احساساتی هستند که هرکدام فرکانسی دارند و به محض اینکه در ذهنتان این احساسات را بسازید با این فرکانس شروع به ارتعاش می کنند و این ارتعاشات به کائنات ساطع می شوند و هم نوع خود را به سمت شما جذب می کنند.

به همین دلیل است که شادی، شادی می آفریند و غم و غصه، غم و غصه های بیشتری را به دنبال دارد. اگر شما با قوانین جهان آشنا باشید، می توانید به راحتی بر احساسات خود مدیریت داشته باشید.

احساسات شما بازتابی است از آنچه ارسال می کنید

هر احساسی ساطع کنید به سوی شما بازمی گردد. چگونگی احساس شما نسبت به هر موردی در زندگی تان مانند پول، سلامتی، حرفه و شغل، روابط شما، بازتابی از ارتعاشی است که از خودتان ساطع می کنید.

وقتی که در مورد روابط خوب فکر می کنید، احساسات شما هرآنچه را در مورد پول از خودتان ساطع کنید، به شما منعکس می کند.

پس می توانید به راحتی خواسته خود را در مورد روابط خوب به این جهان ارسال کنید آن هم با توجه و احساس خوب. به همین صورت در مورد پول و شغل و حرفه تان عمل می کنید.

اگر در مورد پول فکر می کنید و حالتان خوب نیست به این معنی است که شما فرکانس هایی را ارسال می کنید که نشان می دهد شما در مورد پول افکار خوبی ندارید و کائنات با این افکاری که دارید، متوجه می شود که پول را دوست ندارید .

زندگی شما اتفاقی نیست. زندگی شما واکنشی است که کائنات به افکار و احساسات شما نشان می دهد.

این جهان مانند کوهی است که صداهای شما را منعکس می کند

زندگی شما بر اساس چگونگی احساس شما ساخته می شود. همه آنچه که در زندگی به آنها نیاز دارید در اختیار شما قرار می گیرند به شرط آنکه آنها را بخواهید. خواستن آنها با هم فرکانش شدن با آنها امکان پذیر است.

یعنی اگر با آنها هم فرکانس نشوید محال است که آنها را دریافت کنید. تصور کنید که دوست دارید اتومبیل فلان مدل را داشته باشید. آن اتومبیل آماده است که به شما تعلق بگیرد. کافی است فرکانس آن را به کائنات ارسال کنید.

ارسال فرکانس های مداوم و پشت سر هم باعث می شود که دیر یا زود آن اتومبیل یا مشابه آن به سمت شما جذب شود.

شما آن را دریافت خواهید کرد یا در مسیری قرار می گیرید که آن را دریافت کنید.

شما این اتومبیل را به این دلیل می خواهید که احساس شما را خوب می کند. این احساس خوب باعث جذب آن اتومبیل می شود.

با دریافت آن دوباره احساس شما بهتر می شود و در نهایت یک زنجیره احساس خوب ساخته شده و باعث جذب چیزهایی خواهد شد که شما آن ها را دوست دارید.

این قانون در مورد موارد منفی هم صادق است. یعنی احساس بد باعث جذب موارد منفی شده و احساسات بدی را در شما می سازد. احساسات بد موارد بد را جذب کرده و احساس شما دوباره بد می شود.

این کار شما را در یک چرخه باطل می اندازد. انسان ها در مورد زندگی عادی خود هم اینگونه عمل می کنند. آنها به زندگی عادی خود توجه می کنند و ارتعاشات آنها را به کائنات ارسال می کنند.

ارسال ارتعاشات موارد روزمره باعث جذب همان هایی که در زندگی عادی تجربه می کنند می شود. در نتیجه مردم در یک چرخه باطل قرار می‌گیرند. مانند همستری که روی چرخ قرار می گیرد و فکر می‌کند که مسیری طولانی را پیموده است. در صورتی که روی چرخ حرکت باطلی کرده‌اند.

شما هم اگر دوست دارید زندگی‌تان متنوع باشد بهترین کار این است که از نحوه کار کردن قانون جذب باخبر باشید و بدانید که قانون جذب چگونه کار می‌ کند؟

برای تغییر شرایط زندگی تان کشمکش نکنید

گاهی اوقات برای رسیدن به هدف خاصی تلاش می کنیم و علی رغم تلاشی که می کنیم به آن هدف نمی رسیم. شاید شما هم چنین تجربیاتی داشته باشید.

اگر باوجود تلاشی که می کنید به موفقیت نمی رسید در پی دلایل بیرونی نباشید. در بیشتر اوقات احساسات و باورهای انسان هستند که باعث ایجاد مسأله می شوند.

باورهای شماست که شما را به موفقیت می رساند و اگر باور نداشته باشید که موفق می شوید هرچقدر هم تلاش کنید به موفقیت نخواهید رسید.

چرا مقاله باور موفقیت را مطالعه نمی کنید

برای رسیدن به هدفتان دو نوع تلاش لازم دارید

  • تلاش فیزیکی

  • تلاش ذهنی

اگر تلاش فیزیکی و جسمی داشته باشید ولی باورتان این باشد که به هدفتان نمی رسید، چطور انتظار دارید به موفقیت برسید؟ هرگز بدون اینکه باور داشته باشید موفق می شوید موفق نخواهید شد.

باورهای شما شما را برای رسیدن و یا عدم رسیدن به هدف خاصی برنامه ریزی می کنند. پس برای اینکه به هدف برسید و موفقیت را تجربه کنید باید روی باورهای خود کار کنید.

پس اگر احساس کردید که هرچقدر هم که تلاش می کنید ولی به هدفتان نمی رسید شاید به این دلیل باشد که باورهای شما مشکل دارد.

اگر فکر می کنید که باورهای مخربی دارید بهتر است باورهای خود را بررسی کنید و باور مخرب را شناسایی و آن را تغییر دهید.

برای شناسایی و تغییر باورهای مخرب می توانید از ان ال پی کمک بگیرید.

اکنون می دانید که قانون جذب چگونه کار می کند؟ می توانید توسط ارسال فرکانس ها و ارتعاشاتی که مربوط به خواسته تان است از این جهان درخواست کنید. درخواست کردن خود اولین قدم برای رسیدن به خواسته تان است. درخواست کردن از این جهان بسیار ساده است.

برای ارسال فرکانس های مربوط به خواسته تان لازم است که به آن خواسته توجه کنید. توجه کردن به خواسته مانند این است که از روی لیست آرزوها، خواسته خود را انتخاب کنید و آن را درخواست کنید.

چگونه به خواسته خود توجه کنیم؟

برای اینکه به خواسته خود توجه کنید می توانید در مورد آن با دیگران صحبت کنید، آن را در ذهن خود تجسم کنید، دائما آن را در ذهن خود مرور کنید یا همیشه به فکر خواسته خود باشید.

اجازه بدهید مثالی بزنم. تصور کنید شما اتومبیل رؤیایی خود را می خواهید. تصویری از اتومبیلی که خواسته تان است تهیه کنید.

آن را روی تخته آرزوهای خود نصب کنید. هر روز به آن تصویر نگاه کنید و خود را مانند کسی که همین الآن آن اتومبیل را در اختیار دارد ببینید. لازم نیست تصویر خود را سوار به آن اتومبیل ببینید.

شما باید تصویر را طوری تجسم کنید که همین الآن سوار بر آن اتومبیل هستید. چرم داخل اتومبیل را لمس کنید. بوی تازگی اتومبیل را احساس کنید. به داخل اتومبیل تان نگاه کنید. دستان را به فرمان اتومبیل بچسبانید و آن را لمس کنید. تصور کنید که روی صندلی اتومبیل نشسته اید و در حال رانندگی هستید.

لذت مسافرت با اتومبیل تان را احساس کنید. در لحظه ای که سوار اتومبیل تان هستید از خودتان عشق ساطع کنید. به این جهان عشق بفرستید. شما می دانید که قانون جذب چگونه کار می کند؟ به همین دلیل لازم است که همان کارهایی را که لازم است انجام دهید.

هرشخصی را دید که سوار اتومبیل رؤیایی شما سوار است به او عشق بفرستید. در ذهنتان به او فکر کنید که چقدر لایق سوار شدن بر اتومبیل رؤیایی شماست.

اگر این کارها را انجام دهید آنگاه از کائنات درخواست می کنید که اتومبیلی که دوست دارید را به شما بدهد. مطمئن باشید که به خواسته تان می رسید.

 

net-paydar

We have found an easier way to communicate with our users : Subscribe to channel

Be sure to read the following:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: